Termenii și condițiile și acordul pentru agenții de publicitate și editori

ÎNTRUCÂT, FroggyAds.com (FroggyAds) este o companie situată și înregistrată în Danemarca și care se ocupă cu furnizarea de publicitate afișată prin FroggyAds.com. FroggyAds.com este deținut și operat de FroggyAds.

ÎNTRUCÂT, „„ editor ”,„ agent de publicitate ”” și „„ editor ”,„ agent de publicitate ””, „agent de publicitate” ”dorește să participe la rețeaua de publicitate grafică prin intermediul FroggyAds.com

Prezentul acord va reglementa participarea la Rețeaua de publicitate afișată (Program) oferită de FroggyAds.com. Participând la program, se va considera că ați acceptat acești Termeni și condiții.

„Editor”, „agent de publicitate” trebuie să respecte termenii și condițiile stabilite în prezentul acord.

Eligibilitate; Autoritate
„Editor”, „agent de publicitate” reprezintă și garantează că au (i) vârsta de cel puțin optsprezece (18) ani și / sau (ii) recunoscute în alt mod ca fiind capabile să încheie contracte obligatorii din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă „editor”, „agent de publicitate” este o entitate corporativă, „editor”, „agent de publicitate” reprezintă și garantează că au autoritatea legală de a lega această entitate corporativă de termenii și condițiile cuprinse în prezentul acord, caz în care termenii „ dvs. ”,„ dvs. ”sau„ Utilizator ”se vor referi la această entitate corporativă. Dacă, după acceptarea dvs. a prezentului Acord, FroggyAds constată că „editor”, „agent de publicitate” nu are autoritatea legală de a lega o astfel de entitate corporativă, „editor”, „agent de publicitate” va fi personal responsabil pentru obligațiile cuprinse în acest Acord, inclusiv, dar fără a se limita la, obligațiile de plată. FroggyAds nu va fi răspunzător pentru orice pierdere sau daună rezultată din încrederea FroggyAds în orice instrucțiune, notificare, document sau comunicare considerată în mod rezonabil de FroggyAds că este autentică și care provine de la un reprezentant autorizat al „editorului”, „agentului de publicitate” al entității corporative. Dacă există îndoieli rezonabile cu privire la autenticitatea oricărei astfel de instrucțiuni, notificări, documente sau comunicări, FroggyAds își rezervă dreptul (dar nu își asumă nicio datorie) de a solicita autentificare suplimentară.

Conditii de plata:
Plata va fi trimisă bi-săptămânal. „Editor”, „agent de publicitate” trebuie să se conecteze la contul lor pentru a solicita plata. Dacă „editorul”, „agentul de publicitate” solicită ca plata să fie efectuată printr-o sursă de plată terță parte, cum ar fi PayPal (Plată minimă: 100 USD) sau Transfer bancar (Plată minimă: 500 USD), suma minimă a plății va fi stabilită de către o terță parte sursa de plată. FroggyAds își rezervă dreptul de a reține plata de la „editor”, „agent de publicitate” dacă încalcă oricare dintre termenii și condițiile stabilite aici.

Participare:
FroggyAds va avea discreția absolută dacă acceptă sau nu un anumit solicitant sau site pentru participarea la program. Următoarele site-uri NU au voie să participe la programul nostru:

 • Orice site-uri ilegale în Statele Unite sau Danemarca
 • Site-urile care afișează pornografie infantilă, bestialitate sau conțin linkuri către un astfel de conținut
 • Site-uri calomnioase sau defăimătoare
 • Site-uri care conțin piraterie software
 • Site-uri care conțin, instruiesc sau descriu orice formă de activitate ilegală, inclusiv, dar fără a se limita la construirea de bombe, hacking sau phreaking
 • Site-uri cu afișări gratuite de violență; limbaj obscen sau vulgar; conținut abuziv și / sau conținut care susține sau amenință vătămarea fizică
 • Site-uri care promovează orice tip de trafic de ură bazat pe rasă, politică, etnie, religie, sex sau sexualitate
 • Site-uri care participă la sau transmit mesaje necorespunzătoare ale grupurilor de știri sau e-mailuri nesolicitate
 • Site-uri care promovează orice tip de substanță ilegală, accesorii și / sau activitate
 • Site-uri cu sfaturi de investiții ilegale, false sau înșelătoare și / sau oportunități de a face bani
 • Site-uri cu orice tip de conținut pe care publicul larg le-a considerat improprii sau inadecvate
 • Site-uri care răspândesc viruși sau exploatează vulnerabilitățile browserului web
 • Actualizare flash
 • Descărcați / redați acum
 • Transmiteți în flux acum
 • Actualizări ale browserului
 • Anunțuri cu viruși înșelători
 • Actualizare Media Player
 • Bare de instrumente
 • Descărcări de software

Este responsabilitatea exclusivă a „editorului”, „agentului de publicitate” să mențină un conținut acceptabil, așa cum este prezentat în prezentul acord. Orice încălcare a acestor reguli va avea ca rezultat eliminarea imediată a „editorului”, „agentului de publicitate” din program, anularea contului dvs. și plata dvs. vor fi nule. FroggyAds nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru conținutul publicitar al „editorului”, „agentului de publicitate”.

„Editorul”, „agentul de publicitate” nu poate umfla artificial numărul de trafic folosind niciun dispozitiv, program sau robot. În plus, „editor”, „agent de publicitate” nu trebuie să utilizeze în mod abuziv codurile de anunțuri ale FroggyAds pentru a afecta veniturile „editorului”, „agentului de publicitate” conform prezentului Acord.

Fiecare „editor”, „agent de publicitate” poate deține un singur cont la FroggyAds. „Editor”, „agent de publicitate” pot avea mai multe adrese URL în contul lor, fiecare dintre acestea trebuie trimise spre examinare înainte de a plasa codul de anunț pe fiecare site individual.

Plasarea codului
Codurile de anunțuri FroggyAds nu pot fi modificate din formatul original, fără acordul prealabil scris de la FroggyAds. „Editor”, „agent de publicitate” este de acord să utilizeze codul de anunț furnizat de FroggyAds nu mai mult de o dată pe afișare de pagină. Codurile de anunțuri pot apărea numai pe adresele URL rădăcină pe care FroggyAds le-a examinat și le-a acceptat pentru participare la program. Codurile de anunțuri nu pot fi plasate în mesajele de e-mail.

Raportarea datelor:
FroggyAds este singurul proprietar al tuturor site-urilor, campaniilor și datelor agregate ale utilizatorilor web colectate de FroggyAds. FroggyAds va fi, de asemenea, responsabil pentru colectarea de impresii și statistici geografice. „Editor”, „agent de publicitate” va avea acces doar la datele campaniei care sunt colectate prin utilizarea inventarului lor.

Informații de contact:
„Editor”, „agent de publicitate” este de acord să nu umfle artificial numărul de trafic folosind orice program, script, dispozitiv sau prin orice alt mijloc. FroggyAds va audita zilnic traficul fiecărui „editor”, „agent de publicitate”. Dacă „editor”, „agent de publicitate” produce sau comite statistici frauduloase „editor”, „agent de publicitate” va avea contul lor definitiv eliminat din Programul nostru și „editor”, „agentul de publicitate” nu va fi compensat pentru un astfel de trafic fraudulos. În plus, FroggyAds își rezervă dreptul de a înregistra orice activități frauduloase efectuate de „editor”, „agent de publicitate” într-o bază de date globală de fraudă a rețelei de publicitate pentru utilizare de către alte rețele de publicitate. Reîncărcarea excesivă a paginii sau orice alt abuz al sistemului nostru poate duce la FroggyAds să acționeze în justiție împotriva „editorului”, „agentului de publicitate”.

Eliminarea din program:
Pentru a ne proteja clienții și terții de orice formă de activitate frauduloasă, FroggyAds poate, la discreția noastră, să închidă orice cont pe care credem că încalcă una dintre regulile noastre sau care are un raport de conversie foarte scăzut. Ne rezervăm dreptul de a solicita jurnalele serverului de la „editor”, „agent de publicitate” pentru investigare. În cazul neînțelegerii dintre FroggyAds și „editor”, „agent de publicitate” în ceea ce privește activitatea frauduloasă, decizia FroggyAds va fi definitivă. Orice cont care a fost anulat din cauza activităților frauduloase sau din cauza raporturilor de conversie scăzute nu va primi plată. În cazurile în care a avut loc o fraudă și s-a efectuat plata, FroggyAds poate lua măsuri legale împotriva „editorului”, „agentului de publicitate” pe lângă închiderea contului.

„Editor”, „agent de publicitate” care încalcă Termenii și condițiile stabilite aici vor fi dezactivate imediat. FroggyAds poate dezactiva „editor”, „agent de publicitate” fără notificare prealabilă, deși se va depune toate eforturile pentru a notifica „editorul”, „agentul de publicitate” dezactivat prin adresa de e-mail furnizată de „editor”, „agent de publicitate”.

La terminarea „editorului”, „agentului de publicitate” din program, „editorul”, „agentul de publicitate” vor elimina imediat toate codurile de inserare HTML și codurile de anunțuri FroggyAds din orice pagină web în care „editorul”, „agentul de publicitate” a inserat astfel de coduri .

Reprezentări și garanții:
„Editorul”, „agentul de publicitate” reprezintă și garantează că are deplină putere și autoritate pentru a încheia acest Acord. FroggyAds nu este responsabil pentru conținutul furnizat de terți, inclusiv „editor”, „agent de publicitate”. FroggyAds și licențiatorii săi nu oferă nicio garanție de niciun fel, indiferent dacă este exprimată, implicită, legală sau de altă natură, inclusiv fără a se limita la garanții comerciale și adecvate pentru o anumită utilizare. „Editor”, „agent de publicitate” este singurul responsabil pentru orice răspundere legală care decurge din sau în legătură cu (i) conținutul și alte materiale prevăzute pe „editor”, site-urile web „advertiser” și / sau (ii) orice conținut sau material la care utilizatorii pot face legătura prin intermediul „editorului”, site-urilor „agentului de publicitate”, altele decât prin intermediul reclamei furnizate de FroggyAds. „Editor”, „agent de publicitate” este de acord să despăgubească, să apere și să păstreze inofensivele FroggyAds și ofițerii, directorii, agenții, „editorul”, „agentul de publicitate” și angajații săi și împotriva tuturor pretențiilor, procesului, procedurii, afirmării, acțiunilor, pasivelor , pierderile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care pot fi suportate din cauza oricărei cereri care decurge din sau este legată de conținutul „editorului”, conținutul „agentului de publicitate”, site-ul web, comerțul și / sau afacerea realizată de „editor”, „Agent de publicitate” sau „editor”, utilizarea abuzivă a „agenților de publicitate” a serviciilor furnizate aici sau „editor”, încălcarea de către „agentul de publicitate” a oricăreia dintre declarațiile și / sau garanțiile oferite clienților săi sau terților.

Daune:
În niciun caz, oricare dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru daunele speciale, indirecte, accidentale sau consecințe care decurg din serviciile furnizate aici.

În niciun caz, FroggyAds, angajații săi, „editorul”, „agentul de publicitate” sau contractanții săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive sau consecințe care rezultă în vreun fel de la „editor”, „agent de publicitate” utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile furnizate aici sau „editorul”, „agentul de publicitate” (sau „editorul”, clienții „agentului de publicitate” sau utilizatorii autorizați) se bazează pe sau folosesc informațiile, serviciile sau mărfurile furnizate pe sau prin intermediul „editorului”, site-ului sau reclamei „agentului de publicitate”.

Restricții publicitare:
Orice agent de publicitate capturat cu restricțiile de mai jos va fi suspendat, iar fondurile vor fi reținute:

 • Domeniile parcate de Google sau Google Adsense
 • Reclame de asistență tehnică
 • Orice fel de produse farmaceutice sau pastile
 • Malware / Scareware / Phishing
 • Conținut explicit și / sau ilegal
 • Paginile de destinație care încalcă dispozițiile legale, drepturile de confidențialitate, mărcile comerciale și / sau drepturile terților sau jignesc decența comună
 • Pornografie hardcore (orice conținut sexual care nu este potrivit pentru minori)
 • Site-uri care pretind că vizitatorul are sau poate avea un virus pe dispozitivul său („Asistență tehnică”)
 • Abonamente plătite fără informații despre preț
 • Mecanisme interzise pe paginile de destinație

Orice agent de publicitate capturat cu restricțiile de mai jos va fi suspendat, iar fondurile vor fi reținute:

 • Bucle pop-up care nu pot fi închise de utilizator
 • Se afișează mai multe intrări / ieșiri
 • Orice mecanism care împiedică utilizatorul să închidă fereastra browserului
 • Imitarea mesajelor de eroare ale sistemului
 • Descărcări / instalări începând fără interacțiunea utilizatorului
 • Sunete de alertă care îi supără pe utilizatori

Limitare a răspunderii:
Nici FroggyAds și nici clienții săi nu vor fi supuși niciunei răspunderi pentru (i) orice nereușită de a furniza referințe sau acces la toate sau la o parte a site-ului web din cauza unei defecțiuni a sistemului sau a altor defecțiuni tehnologice ale FroggyAds sau a Internetului; și / sau (ii) întârzieri în livrarea și / sau ne-livrarea reclamei, dificultăți cu un client sau reclame; dificultăți cu un server terță parte; defecțiuni electronice și / sau erori de conținut sau omisiuni în orice reclamă.

Audit:
FroggyAds va avea singura responsabilitate pentru calcularea veniturilor „editorului”, „agentului de publicitate”.

Modificări:
FroggyAds își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile prezentului document în orice moment și astfel de modificări sau modificări vor intra în vigoare imediat după notificarea de către FroggyAds către „editor”, „agent de publicitate” prin e-mail, prin care se anunță o astfel de modificare sau modificare. „Editor”, „agent de publicitate” este responsabil pentru respectarea oricăror modificări ale termenilor și condițiilor în termen de 10 zile de la data modificării.

Publicitate și mărci comerciale:
„Editor”, „advertiser” permite FroggyAds să identifice „editor”, „advertiser” ca client al FroggyAds și să afișeze „editor”, sigla „advertiser” în legătură cu identificarea „editor”, „advertiser” ca client al FroggyAds. „Editor”, „agent de publicitate” nu va elibera nicio informație referitoare la campanii și / sau relații cu FroggyAds sau clienții săi în orice comunicat de presă, materiale promoționale sau materiale de comercializare fără acordul prealabil scris al FroggyAds. Niciun comunicat de presă sau anunțuri publice nu vor fi făcute fără acordul reciproc al FroggyAds și al „editorului”, „agentului de publicitate”.

Informații confidențiale:
Toate informațiile scrise etichetate ca proprietare sau confidențiale care sunt divulgate de către oricare dintre părți celeilalte părți vor rămâne proprietatea exclusivă a părții care dezvăluie. Fiecare parte este de acord că nu va divulga, utiliza, modifica, copia, reproduce sau divulga astfel de informații confidențiale decât pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acordului. Interdicțiile conținute în această secțiune nu se aplică informațiilor (a) deja cunoscute în mod legal sau dezvoltate independent de către partea destinatară, (b) dezvăluite în materialele publicate, (c) cunoscute în general publicului sau (d) obținute legal de la orice terță parte. Niciuna dintre părți nu va dezvălui terților, în afară de agenții și reprezentanții săi, pe baza necesității de a ști, termenii Acordului fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția oricăreia dintre părți va avea dreptul să divulge (i) astfel termenii în măsura cerută de lege; și (ii) existența acordului.

Soluționare a litigiilor:
În cazul oricăror dispute în temeiul prezentului acord, părțile vor încerca mai întâi cu bună-credință să își soluționeze diferendul în mod informal sau prin mediere comercială, fără a fi necesară o procedură formală.

Termeni diferiți:
„Editorul”, „agentul de publicitate” nu poate, fără acordul prealabil scris al FroggyAds, să atribuie acest Acord, în totalitate sau parțial, fie în mod voluntar, fie prin aplicarea legii, iar orice încercare de a face acest lucru va constitui o încălcare a prezentului Acord și va fi nul. Prezentul acord este exclusiv în beneficiul părților și al succesorilor acestora și al cesionarilor permiși și nu conferă drepturi sau remedii nicio altă persoană sau entitate.

Acordul va fi interpretat în conformitate cu legislația Danemarcei, fără a ține seama sau de a aplica regulile sau principiile conflictului de legi.

Prezentul acord va constitui întregul acord între FroggyAds și „editor”, „agent de publicitate” cu privire la obiectul prezentului document și toate acordurile, declarațiile și declarațiile anterioare cu privire la acest subiect sunt înlocuite prin prezenta.

Niciun eșec al oricăreia dintre părți în exercitarea sau aplicarea drepturilor în temeiul acordului nu va acționa ca o renunțare la încălcările ulterioare.

În cazul în care orice prevedere a Acordului este, din orice motiv, considerată invalidă, ilegală sau inaplicabilă, părțile vor începe negocierile pentru o dispoziție de înlocuire, iar restul dispozițiilor Acordului nu vor fi afectate. Acordul va fi interpretat și interpretat în mod echitabil, în conformitate cu semnificația clară a termenilor săi, și nu va exista nicio prezumție sau deducere împotriva părții care redactează acordul în interpretarea sau interpretarea prevederilor acestuia. Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, drepturile și căile de atac ale părților prevăzute în acord nu sunt exclusive și sunt în plus față de orice alte drepturi și căi de atac disponibile de drept în echitate. Acordul va fi obligatoriu și va asigura în beneficiul părților respective, ale succesorilor lor în interes, ale reprezentanților legali, ale moștenitorilor și ale cesionarilor. Fiecare parte trebuie să respecte toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile referitoare la îndeplinirea lor conform prezentului regulament.

Titluri:
Titlurile utilizate aici sunt pentru confortul cititorului și nu se consideră că limitează sau mărește dispozițiile de fond ale acestuia.AcordAcordul dat este încheiat între

FroggyAds.com, a înregistrat și desfășoară activități în statul Nevada, Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Utilizatorul care și-a exprimat voința de a cumpăra Serviciul în temeiul Acordului și a acceptat obligațiile conform Acordului fără rezerve și pe deplin urmărind linkul „ACCEPT” din textul acordului, pe de altă parte,

fiind guvernate colectiv de următoarele:a. Contractantul este proprietarul software-ului;

b. Antreprenorul a publicat software-ul pe site-ul oficial pentru a furniza servicii;

c. Utilizatorul a examinat integral și cuprinzător substanța Serviciilor furnizate, ordinea și condițiile în care Serviciile sunt furnizate de către Antreprenor;

d. Utilizatorul dorește să cumpere Serviciile Antreprenorului și este de acord să plătească pentru Servicii;

e. Ambele părți au suficientă capacitate juridică de a încheia acordul, utilizatorul sau reprezentantul său care semnează acest acord sunt autorizați în mod corespunzător să semneze acest acord, toate procedurile corporative ale utilizatorului necesare încheierii acordului în conformitate cu legislația statelor ale Utilizatorului sau documentația corporativă internă a Utilizatorului, inclusiv Actul Constitutiv, se efectuează în timp util;

au ajuns la un acord complet și legal și au negociat următoarele:

1. Termeni și definiții

Termenii și definițiile utilizate în acord și scrise dintr-o majusculă se citesc în următorul sens:

1.1. Acordul este prezentul Acord, inclusiv toate anexele și anexele la acesta.

1.2. Părțile sunt Contractantul și Utilizatorul.

1.3. Contractantul este Compania Platform Inc., înregistrată și își desfășoară activitățile în statul Nevada, Statele Unite ale Americii.

1.4. Utilizatorul este persoana care intră în prezentul Acord, urmând linkul „ACCEPT” sub textul Acordului, ale cărui nume, adresă și detalii despre contul bancar sunt menționate de această persoană direct la înregistrarea pe site-ul oficial. Schimbarea adresei sau a stării de înregistrare sau a activității utilizatorului nu va constitui motivul pentru rezilierea sau revizuirea acordului, cu excepția cazurilor în care legislația privind starea noii înregistrări și activitățile utilizatorului îl împiedică pe utilizator să îndeplinirea obligațiilor în temeiul acordului.

1.5. Site-ul oficial - site-ul de pe internet unde este publicat software-ul. Site-ul oficial la data încheierii acordului este http://admachine.co.

1.6. Software-ul este programul de calculator „Ad Exchange Platform”.

1.7. Clientul este orice persoană care are posibilitatea de a depune formulare de cerere de către utilizator.

1.8. Cererea este Formularul de cerere pentru reclamă sau Formularul de cerere pentru publicare.

1.9. Formularul de cerere pentru reclamă este formularul de cerere completat în ordinea specificată de contractant completată de client direct pe site-ul oficial pentru plasarea reclamei clientului pe paginile de internet ale altor utilizatori de internet.

1.10. Formularul de cerere la publicare este formularul de cerere completat în ordinea specificată de contractant completată de client direct pe site-ul oficial pentru plasarea reclamei terților pe pagina de internet a clientului.

1.11. Serviciul este oportunitatea oferită de către contractant utilizatorului cu privire la utilizarea online a software-ului publicat pe site-ul oficial, inclusiv furnizarea de către contractant a utilizatorului a dreptului de a permite clientului să depună formularele de cerere.

1.12. Contul personal este contul personal al utilizatorului din sistemul automat de facturare al contractantului, unde tranzacțiile privind plățile și fondurile debitate pentru serviciile furnizate sunt înregistrate de contractant. Contul personal nu este un cont de decontare sau un cont bancar.

1.13. Contul utilizatorului reprezintă parametrii individuali ai accesului la pagina web oficială a utilizatorului, prin care utilizatorul gestionează sfera serviciilor furnizate acestuia, primește informații despre soldul contului său personal și efectuează alte activități pe site-ul oficial care sunt relevante pentru furnizarea serviciului.

1.14. Opțiunile sunt opțiuni de prestare a Serviciului de către Contractant către Utilizator care definesc domeniul de aplicare al Serviciului furnizat sau alți parametri ai Serviciilor furnizate. Opțiunile sunt definite pe site-ul oficial.

1.15. Selecția este o procedură automată de selecție efectuată cu utilizarea software-ului în cursul căruia

A. Se stabilește ce site web al celei de-a treia persoane este cel mai relevant pentru formularul de cerere al clientului pe reclamă și unde va fi plasată publicitatea clientului.

b. Se stabilește ce reclamă a terților este cea mai corespunzătoare condițiilor din Formularul de cerere al Clientului pentru publicare și se oferă spațiu pe site-ul Clientului pentru plasarea reclamei terțului.

1.16. Politica de confidențialitate este un document elaborat de Antreprenor care conține regulile de tratare a informațiilor Utilizatorului și Clientului care este publicat pe site-ul oficial care constituie o parte integrantă a Acordului.

1.17. Termenii și condițiile sunt un document elaborat unilateral de către contractant care conține reguli privind software-ul și (sau) utilizarea site-ului oficial care este publicat pe site-ul oficial sub forma unui singur document sau a unei secțiuni a site-ului web, precum și a instrucțiunilor separate, a reglementărilor , condiții, clarificări nemenționate direct în Termenii și condițiile.

1.18. Suma minimă de retragere este o sumă minimă specificată unilateral de către contractant, care poate fi transferată utilizatorului de către contractant în conformitate cu secțiunea 3.7. de aici.

2. Obiectul acordului

2.1. Contractantul se angajează să furnizeze Serviciul Utilizatorului în termenul de valabilitate al Contractului, în timp ce Utilizatorul se angajează să utilizeze și să plătească Serviciul.

2.2. Furnizarea Serviciului și utilizarea acestuia se desfășoară în conformitate cu condițiile și regulile stipulate în prezentul document, precum și prevăzute unilateral de Contractant în Termenii și condițiile. Utilizatorul va îndeplini în toată măsura și fără excepție condițiile și regulile de utilizare a Serviciilor stipulate în prezentul document, precum și prevăzute unilateral de Contractant în Termenii și condițiile publicate pe site-ul oficial.

2.3. Utilizatorul recunoaște că furnizarea Serviciului va fi executată online prin intermediul rețelei globale Internet. Software-ul și / sau componentele sale nu vor fi instalate pe niciun server sau orice alt dispozitiv computer care aparține sau este controlat de / de către Utilizator sau Client, cu excepția fișierelor auxiliare care asigură identificarea Utilizatorului sau a Clientului sau coordonarea interoperabilității echipamentelor din Utilizator sau Client și Software-ul.

2.4. Pentru a evita îngrijorările, părțile reafirmă că acordul constituie un acord de prestare a serviciilor, acordul este încheiat între părți pe baza principiului software ca serviciu (SaaS), prin urmare nici Utilizatorul, nici Clientul nu dețin niciun drept asupra Software (nici interese dobândite, nici drepturi de proprietate sau orice alte drepturi).

2.5. Obligația Contractantului de a presta Serviciul Utilizatorului stipulată în prezentul document apare de la data îndeplinirii complexului a următoarelor condiții:

A. Acordul este încheiat de către Utilizator prin exprimarea acordului său cu condițiile Acordului și acceptarea lor fără rezerve și în măsura deplină urmând linkul „ACCEPT” sub textul Acordului;

b. Acordul a intrat în vigoare;

c. Utilizatorul este înregistrat pe site-ul oficial;

d. Contul personal al utilizatorului este creditat cu fonduri în sumă suficientă pentru plata Serviciului.

2.6. Utilizatorul are dreptul să selecteze și să modifice Opțiuni, precum și să efectueze alte activități semnificative pentru furnizarea Serviciului pe contul său de pe site-ul oficial.

2.7. Cu condiția ca contractantul să nu fie specificat de contractant pe site-ul oficial, în cazul în care o opțiune este modificată de către utilizator pentru o opțiune care se exclude reciproc, părțile vor fi guvernate de următoarele:

A. În cazul în care Opțiunea existentă este modificată pentru o Opțiune mai scumpă, furnizarea Serviciului în cadrul Opțiunii mai scumpe începe din momentul debitării contului personal al Utilizatorului a fondurilor în suma corespunzătoare prețului Opțiunii mai scumpe. Fondurile în cuantumul Opțiunii mai scumpe vor fi debitate din contul personal al Utilizatorului în ziua înscrierii pentru această Opțiune de către Utilizator;

b. În cazul în care Opțiunea existentă este modificată pentru o Opțiune mai puțin costisitoare, furnizarea Serviciului în cadrul Opțiunii mai puțin costisitoare începe din momentul încetării prestării Serviciului în conformitate cu Opțiunea preplătită folosită anterior. Fondurile în cuantumul Opțiunii mai puțin costisitoare vor fi debitate direct din contul personal al Utilizatorului înainte de a presta Serviciul în cadrul Opțiunii mai puțin costisitoare

3. Operațiuni pe cont personal. Tranzacții.

3.1. Serviciul este prestat de către Antreprenor exclusiv în condițiile plății în avans și a suficienței fondurilor din Contul Personal al Utilizatorului. În cazul în care fondurile din contul personal al utilizatorului sunt insuficiente pentru plata integrală a serviciului, acest serviciu nu va fi prestat utilizatorului.

3.2. Utilizatorul își controlează el însuși contul personal și asigură soldul pozitiv al contului personal, suma din contul personal va fi suficientă pentru debitarea prețului Serviciului sau a Opțiunii din acesta. Utilizatorul va asigura în timp util tranzacția fondurilor către Antreprenor pentru creditarea contului personal al Utilizatorului. Antreprenorul nu va percepe taxe și Utilizatorul nu va plăti dobânzi pentru / din fondurile plătite de Utilizator și / sau transferate în Contul personal.

3.3. Moneda fondurilor din contul personal este dolarul SUA. Toate plățile către Antreprenor pentru creditarea Contului Personal al Utilizatorului se vor face în Dolari SUA. Conversia preliminară a oricărei alte valute în dolari SUA va fi efectuată de către utilizator, bancă sau sistemul de plăți, cu toate acestea, în orice caz, contractantul nu va fi răspunzător pentru o astfel de conversie, corectitudinea acesteia și nici nu va suporta cheltuielile apărute în legătură cu o astfel de conversie. .

Creditarea Contului Personal se execută în suma transferată în contul bancar al Antreprenorului, cu excepția cazurilor în care Antreprenorul decide să crediteze Contul Personal cu o sumă care depășește suma transferată în contul bancar al Antreprenorului cu marcare, scopuri comerciale sau alte scopuri. Scopurile și condițiile creditelor suplimentare sunt definite de contractant în mod unilateral, iar deciziile contractantului cu privire la aceste credite suplimentare nu vor fi considerate ca acordând preferințe unor utilizatori înainte de alții sau ca oferind avantaje altor utilizatori înaintea utilizatorului.

Atunci când Antreprenorul efectuează plăți către Utilizator, Contul personal este debitat în sumă egală cu suma debitată din contul bancar al Antreprenorului pentru plata indiferent de suma care a fost primită de Utilizator cu comisioanele deduse și remunerația oricărui terțe persoane suportate în timpul tranzacțiilor.

Toate comisioanele și comisioanele percepute de bănci, sisteme de plăți sau alte instituții financiare care participă la tranzacții între Contractant și Utilizator și (sau) care asigură astfel de tranzacții sunt plătite de Utilizator sau din fondurile transferate către Utilizator, indiferent de partea care a inițiat plata.

3.4. Contul personal al utilizatorului este creditat prin:

3.4.1. Fondurile sunt creditate de către Utilizator sau Client sau orice terță persoană în contul bancar al Antreprenorului prin unul dintre mijloacele prevăzute pe Site-ul Oficial.

Toate plățile către Contractant se vor face cu indicarea Contului Personal al Utilizatorului.

Toate plățile efectuate către Contractant de către Client sau orice terță persoană către Contul Personal al Utilizatorului vor fi considerate plăți efectuate de Utilizator. Relațiile dintre Utilizator și Client nu sunt reglementate de Contract, nu sunt controlate sau verificate de Contractant, prin urmare, Utilizatorul este complet responsabil pentru asigurarea unei baze suficiente și legale pentru efectuarea unor astfel de plăți de către Client sau alte terțe persoane pentru Utilizatorul Personal. Reaprovizionarea contului.

În nici un caz, contractantul nu va fi responsabil financiar dinaintea clientului sau a oricărei terțe persoane care efectuează plăți către contractant pentru creditarea contului personal al utilizatorului, în special, dar nu ca o limitare a acestuia, contractantul nu va fi obligat să returneze fonduri către Clientului sau oricărei terțe persoane, sau pentru a colecta dobânzi asupra fondurilor plătite sau altele.

3.4.2. Contul personal al utilizatorului este creditat pentru publicitatea terților pe site-ul internet al clientului. Valoarea unei astfel de plăți este determinată de Selecție.

3.5. Contul personal al utilizatorului este debitat:

3.5.1. În cazul în care se solicită o opțiune care necesită plată;

3.5.2. În cazul în care utilizatorul solicită rambursare (paragraful 3.7. Din prezentul regulament);

3.5.3. În cazul plasării reclamei Clientului sub Formularul de cerere pe un site web al unei terțe persoane. Valoarea unei astfel de plăți este calculată pe baza selecției.

3.6. Părțile își confirmă înțelegerea că rezultatele selecției arată coincidența cea mai precisă a Formularului de cerere la publicitatea unor clienți la Formularul de cerere la publicarea altor clienți care sunt determinați de software. În debitarea sau creditarea contului personal al utilizatorului, suma tranzacționată este determinată de rezultatele selecției, inclusiv deduceri și comisioane primite de persoanele care îndeplinesc funcții intermediare în plasarea reclamelor în sume determinate de astfel de persoane. Astfel de persoane pot fi alți utilizatori ai software-ului și clienții acestora, contractantul.

3.7. Cu condiția ca soldul contului personal al utilizatorului să fie pozitiv și să depășească suma minimă de retragere, utilizatorul are dreptul să solicite contractantului să îi restituie fondurile în valoare egală sau mai mare decât suma minimă de retragere. În acest caz, Contul personal al utilizatorului este debitat în suma solicitată de utilizator pentru rambursare din momentul în care contractantul primește cererea de rambursare a utilizatorului.

Solicitarea de rambursare este trimisă din contul utilizatorului de pe site-ul oficial. Solicitarea este considerată primită de către Antreprenor atunci când toate datele necesare pentru rambursare și menționate pe site-ul oficial sunt furnizate de către Utilizator și sunt confirmate de Utilizator prin mijloacele prevăzute pe Site-ul Oficial.

Rambursarea va fi finalizată de către Antreprenor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii Utilizatorului.

3.8. Părțile sunt de acord că datele software-ului sunt singurele mijloace cuvenite pentru a determina suma fondurilor supuse creditării sau debitării către / din contul personal al utilizatorului. Contractantul va utiliza serviciile unui notar sau ale unei alte persoane credibile pentru a înregistra și (sau) a confirma astfel de date la momentul specificat pentru soluționarea litigiilor contingente sau a dezacordurilor cu Utilizatorul. În cazul în care unei astfel de persoane i se adresează divulgarea de date către această persoană, nu se consideră că încalcă Acordul sau alte obligații ale Utilizatorului privind asigurarea confidențialității informațiilor.

4. Calitatea serviciului

4.1. Părțile convin că, în temeiul acordului, serviciul este prestat în condițiile „așa cum este”, iar contractantul nu va fi responsabil pentru conformitatea calității serviciului și nici contractantul nu va fi răspunzător pentru neregulile în prestarea serviciului, întreruperile temporare ale operațiunii software-ului. sau lipsa accesului la site-ul oficial indiferent de motivele acestor nereguli, întreruperi sau lipsa accesului.

4.2. În ciuda prevederilor alin. 4.1. prin aceasta Contractantul va depune toate eforturile posibile pentru a asigura furnizarea Serviciului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În necesitatea de a înceta furnizarea Serviciului pentru a efectua lucrări de întreținere sau îmbunătățirea Software-ului, a Site-ului Oficial sau a altor motive de natură tehnică sau administrativă, Contractantul va aspira să înceteze furnizarea Serviciului la notificarea prealabilă a Utilizatorului prin orice mijloace disponibile. .

4.3. Utilizatorul se va adresa serviciului de asistență tehnică de pe site-ul oficial sau prin trimiterea unei cereri către contractant pe toată durata de valabilitate a acordului. Toate instrucțiunile sau cererile utilizatorului către serviciul de asistență tehnică vor fi trimise de la secțiunea specială a site-ului oficial cu utilizarea contului sau prin e-mail confirmat de utilizator ca fiind deținut și administrat de utilizator. În astfel de cazuri, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru executarea oricăror instrucțiuni primite de serviciul de asistență tehnică din acest e-mail, în special dacă ulterior s-a stabilit că instrucțiunile nu au fost trimise de Utilizator sau împotriva voinței reale a Utilizatorului.

4.4. Antreprenorul refuză orice răspundere în ceea ce privește calitatea, securitatea sau fiabilitatea Serviciului, utilizatorul confirmă că realizează și acceptă acest refuz. Contractantul nu oferă garanții sau promisiuni directe legate de calitatea, securitatea și fiabilitatea Serviciului. Antreprenorul refuză toate garanțiile și declarațiile implicite, inclusiv, printre altele, orice garanții privind comercializabilitatea, corespondența cu orice scopuri, drepturi de proprietate, exactitatea datelor și nerespectarea drepturilor. În cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de Serviciu, Utilizatorul are dreptul să înceteze consumul Serviciului și să dizolve Contractul în conformitate cu punctul 12.2. prezentul document, iar o astfel de dizolvare este singurul și exclusiv mijloc de protecție legală a utilizatorului.

5. Date și confidențialitate

5.1. Antreprenorul trebuie să colecteze, să utilizeze, să stocheze și să transmită date despre Utilizator și Client pe toată durata de valabilitate a Acordului și să utilizeze, să stocheze și să transmită date despre Utilizator și Client după încetarea Acordului în conformitate cu Confidențialitatea Politică.

După încheierea acordului, utilizatorul oferă contractantului acordul său complet și necondiționat de a colecta, utiliza, stoca și transmite date despre utilizator.

5.2. Utilizatorul va citi cu atenție și va analiza întregul text al Politicii de confidențialitate înainte de utilizarea Serviciului, în timp ce Politica de confidențialitate face parte integrantă din Acord și reglementează prelucrarea tuturor datelor primite de Contractant (inclusiv datele cu caracter personal).

5.3. Utilizatorul se asigură că Clientul studiază cu atenție și citește textul integral al Politicii de confidențialitate înainte de utilizarea Serviciului. Contractantul nu va fi răspunzător față de Client în ceea ce privește colectarea, utilizarea, stocarea și transmiterea datelor de pe Client.

Înainte de a oferi Clientului posibilitatea de a utiliza Software-ul, Utilizatorul va primi acordul complet și necondiționat al Clientului că Contractantul va colecta, utiliza, stoca și transmite informații despre Client.

5.4. Toate informațiile despre contractant, servicii, software și site-ul oficial care devin cunoscute clientului sunt considerate confidențiale. Utilizatorul se va abține de la divulgarea datelor confidențiale către terțe persoane, cu excepția furnizării acestor date către Clienți în sume rezonabile și suficiente pentru a asigura accesul lor la Software.

6. Non-concurență

6.1. Contractantul se va abține de la orice activități care vizează concurența cu Utilizatorul înaintea Clientului, la furnizarea către Client a unor servicii similare celor prestate Clientului de către Utilizator.

Cu toate acestea, nimic din Acord nu va fi interpretat ca interzicând Contractantului să încheie un Acord, analog sau substanțial similar Acordului dat cu o persoană care este Clientul.

7. Aplicații ale utilizatorului

7.1. Toate aplicațiile, adresele și deciziile utilizatorului cu privire la modificarea ordinii de furnizare a serviciilor, cu condiția ca aceste modificări să fie permise, vor fi efectuate prin intermediul contului utilizatorului și a secțiunilor și câmpurilor aferente de pe site-ul oficial.

7.2. Utilizatorul trebuie să păstreze secretul și să se abțină de la comunicarea oricăror terțe date de identificare utilizate pentru gestionarea contului. Toate acțiunile efectuate prin intermediul contului utilizatorului sunt recunoscute de către utilizator sau de o persoană autorizată în mod corespunzător de către utilizator, în special dacă astfel de acțiuni presupun debitarea contului personal al utilizatorului sau alte cheltuieli suplimentare sau neprevăzute.

8. Limitarea răspunderii contractantului

8.1. Părțile au convenit că răspunderea juridică a Antreprenorului este limitată după cum urmează: nici Contractantul, nici companiile afiliate, sucursalele, angajații, acționarii, furnizorii, directorii sau alte persoane legate de Antreprenor nu vor avea nicio răspundere comună pentru următoarele: a) orice pierdere peste suma egală cu suma dublă a ultimei plăți a Utilizatorului; b) orice pierdere specifică, accidentală, indirectă, exemplară sau ulterioară, pierderea posibilității de utilizare, pierderea profiturilor sau pierderea datelor sau a profitului în ceea ce privește Utilizatorul, Clientul sau orice terță parte ca urmare a utilizării Serviciului. O astfel de limitare a răspunderii constituie unul dintre fundamentele Acordului încheiat între Contractant și Utilizator, în absența căruia Acordul nu ar fi încheiat sau condițiile pentru furnizarea Serviciului ar fi diferite.

Limitarea de răspundere dată se aplică indiferent de faptul că

1) o plângere este depusă în conformitate cu acordul, infracțiunea civilă, actul juridic sau orice altă opinie juridică;

2) Contractantul este conștient sau trebuie să fie conștient de posibilitatea unor astfel de pierderi;

3) căile de atac limitate prevăzute în secțiunea dată nu își îndeplinesc scopul esențial.

8.2. Cu condiția ca amploarea limitării răspunderii prevăzută la alin. 8.1. prezentul document depășește scara minimă de limitare a răspunderii determinată de legislația aplicabilă, astfel de scară minimă de limitare a răspunderii determinată de legislația aplicabilă va prevala.

8.3. Antreprenorul nu va fi tras la răspundere pentru utilizarea sau furnizarea de informații inadecvate la înregistrarea pe site-ul oficial și, în cazul în care sunt stabilite astfel de fapte de utilizare inadecvată a informațiilor, Antreprenorul are dreptul să înceteze prestarea Serviciului. Limitarea de răspundere a contractorului menționată mai sus se va extinde la persoana care a furnizat informațiile inadecvate, precum și la persoana ale cărei date au fost furnizate (răspunderea în fața acestei persoane va fi deținută de persoana care a furnizat informațiile cu privire la alta persoana).

9. Răspunderea utilizatorului

9.1. Utilizatorul își asumă răspunderea deplină și nelimitată pentru executarea cuvenită a obligațiilor prevăzute de acord, inclusiv răspunderea pentru:

respectarea regulilor de utilizare și a politicii de confidențialitate;

b. aducerea la cunoștința Clientului a Regulilor de furnizare a serviciilor și a politicii de confidențialitate și respectarea Regulilor de furnizare a serviciilor și a politicii de confidențialitate;

c. executarea plăților în ordinea specificată în acord;

d. executarea autonomă și completă a plăților cu Clientul;

e. activități care nu sunt specificate în acord, dar care pot aduce daune reputației comerciale a contractantului sau încalcă în alt mod condițiile comerciale ale contractantului.

f. alte daune sau pierderi cauzate Antreprenorului cu condiția ca acestea să fie direct sau indirect legate de acțiuni sau inacțiuni ale Utilizatorului sau nerespectarea obligațiilor sale directe sau implicite.

10. Forță majoră

10.1. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care le revin în temeiul acordului, cu condiția ca acest eșec să fie rezultatul unui impediment de natură extraordinară care a avut loc după încheierea acordului. Astfel de impedimente de natură extraordinară includ exclusiv evenimentele dincolo de controlul partidului, iar partidul nu este responsabil pentru apariția lor sau nu este capabil să le evite sau să le depășească, în special inundații, incendii, cutremure, erupții vulcanice, tsunami, accidente antropice. natura, grevele naționale, acordurile internaționale care interzic operațiunile supuse implementării în cadrul acordului, acțiunile (inacțiunile) instituțiilor de stat și (sau) oficialii statului, activitățile ilegale ale terților. Circumstanțele care elimină răspunderea din partea partidului includ reglementări guvernamentale sau decrete ale instituțiilor de stat care fac imposibilă respectarea obligațiilor de către părți.

10.2. Partea care invocă un impediment de natură extraordinară va informa cealaltă parte în scris în termen de 5 zile cu privire la acest impediment de natură extraordinară și va dovedi apariția acestuia cu documente oficiale ale camerei de comerț și industrie relevante sau ale unei alte instituții competente din țara relevantă.

10.3. Cu condiția ca oricare dintre cele menționate mai sus la alin. 10.1 Impedimentele afectează direct îndeplinirea obligațiilor în termenul prevăzut în acord, termenul menționat va fi amânat proporțional pentru durata valabilității acțiunii relevante.

11. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

11.1. Conform acordului părților, legea aplicabilă va fi legea Angliei și se va aplica în ceea ce privește:

A. Acordul, valabilitatea, modificarea și încetarea acestuia;

b. Obligațiile părților stipulate de acord, precum și cele care nu sunt menționate direct în acord, dar sunt legate de acesta și presupuse în legătură cu executarea acordului;

c. Dezacorduri și litigii ale părților în legătură cu executarea acordului.

11.2. Părțile vor aspira să rezolve orice dezacord prin negociere și acord. Cu toate acestea, dacă este imposibil, la inițiativa reclamantului, orice litigiu va fi depus spre soluționare la Curtea Internațională de Arbitraj de la Camera de Comerț și Industrie din Belarus.

12. Valabilitatea și rezilierea preliminară a acordului

12.1. Acordul intră în vigoare de la data semnării și va fi valabil până la data încetării acestuia în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 12.2 - 12.4 din prezenta.

12.2. Utilizatorul este îndreptățit să refuze executarea Acordului și să utilizeze Serviciul la notificarea Contractantului.

În cazul în care utilizatorul se retrage din acord, în timp ce soldul contului său personal este pozitiv, utilizatorul va solicita o rambursare contractantului. Rambursarea se execută în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 3.7. în acest sens, întrucât tratatul va fi considerat dizolvat din momentul tranzacției de rambursare către Utilizator de către Contractant.

12.3. Antreprenorul este îndreptățit să se retragă din Contract în orice moment la notificarea Utilizatorului, cu condiția ca:

A. Utilizatorul a încălcat condițiile Acordului, Politicii de confidențialitate sau Regulilor de utilizare;

b. Acțiunea sau inacțiunea utilizatorului a cauzat daune sau pierderi Contractorului, Clientului, altor Utilizatori sau clienților altor utilizatori;

c. Utilizatorul a încălcat cerințele privind nedivulgarea datelor confidențiale stipulate în acord.

Cu condiția ca Contractantul să se retragă din Contract în condițiile prevăzute la alin. 1 din acesta,

A. Contractantul are dreptul să se abțină de la rambursarea utilizatorului a sumelor din contul său personal. Această sumă va fi recunoscută ca penalitate reținută de contractant pentru încălcarea obligațiilor respective ale utilizatorului.

b. Acordul va fi considerat reziliat de la data la care Contractantul notifică Utilizatorul despre retragerea din Contract prin orice mijloace prevăzute la alin. 13.4 din prezenta.

12.4. Antreprenorul are dreptul în orice moment să se retragă din Contract la notificarea Utilizatorului, inclusiv cazurile în care această retragere nu este legată de încălcări comise de Utilizator. În cazul în care Antreprenorul se retrage din Contract în conformitate cu prevederile prevăzute în paragraful dat al acestuia și Contul personal al Utilizatorului este pozitiv, Antreprenorul va acorda Utilizatorului rambursarea în termen de 30 (treizeci) de zile de la data retragerii din Acordul în sumă egală cu suma din contul personal al utilizatorului, iar acordul va fi considerat reziliat din momentul transferului rambursării către utilizator.

13.1. Dispoziții generale

13.1. Părțile au convenit că acordurile sunt în formă corespunzătoare și implică efecte juridice pentru părți:

A. Acordul încheiat de părți prin schimbul de copii ale acordului, inclusiv versiunile scanate ale documentației semnate de reprezentantul autorizat corespunzător al părții, chiar dacă aceste copii au fost trimise prin e-mail;

b. orice eventuale modificări și completări la acord elaborate în ordinea analogă procedurii prevăzute la alin. A. de aici;

c. toată documentația legată de executarea acordului, inclusiv scrisori, notificări, facturi etc. trimise prin e-mail sub formă de documente scanate semnate în mod corespunzător de către persoana autorizată.

13.2. Politica de confidențialitate și Regulile de utilizare constituie o parte integrantă a acordului.

Prin introducerea acordului, utilizatorul confirmă conformitatea sa cu politica de confidențialitate și cu regulile de utilizare și recunoaște că politica de confidențialitate și regulile de servicii sunt obligatorii pentru utilizator.

Utilizatorul confirmă și este de acord că Antreprenorul are dreptul să modifice și (sau) să modifice în mod independent și unilateral Regulile de utilizare și (sau) Politica de confidențialitate. Contractantul notifică utilizatorul cu privire la astfel de modificări sau modificări. În cazul în care Utilizatorul continuă să utilizeze Serviciul după notificarea menționată, acesta va fi recunoscut ca fiind de acord cu modificările și (sau) modificările la Regulile de Serviciu și (sau) Politica de confidențialitate

13.3. Contractorul are dreptul să schimbe numele de domeniu al site-ului oficial sau să schimbe site-ul oficial. Contractantul va notifica Utilizatorul cu privire la modificările menționate și va lua toate măsurile posibile pentru minimizarea întreruperilor în furnizarea Serviciului.

13.4. Orice notificare a Antreprenorului către Utilizator va fi considerată scadentă dacă:

A. este trimis utilizatorului la cea mai recentă adresă de e-mail cunoscută de contractant.

b. este trimis Utilizatorului în scris la cea mai recentă adresă cunoscută de Antreprenor.

c. este publicat de Antreprenor pe site-ul oficial.

d. este livrat personal Utilizatorului.

Utilizatorul va verifica în mod regulat personal informațiile publicate pe site-ul oficial pentru disponibilitatea notificărilor de către Antreprenor (în special notificările posibile privind modificările Regulilor de serviciu sau Politicii de confidențialitate) și se va familiariza cu conținutul notificărilor menționate.

Utilizatorul va asigura primirea corespondenței la adresa poștală furnizată Contractantului de către Utilizator.

Utilizatorul trebuie să asigure primirea corespondenței prin e-mail la adresa de e-mail furnizată Contractantului de către Utilizator.